วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ลักษณะคนเสื้อแดงที่เข้มข้น

สีแดงนั้นเป็นสีหนึ่งของธงไตรรงค์ และ เราทราบดีว่ามีความหมายถึงความเป็นชาติของคนไทย. ปัญหาก็คือเวลานี้คนกลุ่มหนึ่งเอาสีนี้ไปให้ความหมายที่ผิด คือ นำไปใช้เป็นสัญลักษณ์ของบุคคลเพียงคนเดียวเท่านั้น.
หล้งจากที่ผู้นำการชุมนุมได้เข้ามอบตัวต่อรัฐบาล และ ต่อมาได้มีการขนส่งนำผู้ชุมนุมกลับสู่ภูมิลำเนาแล้ว, เพื่อนของผมคนหนึ่งเล่าว่า เขาได้ขึ้นแทกซีในกรุงเทพ และ คนขับรถแทกซีบอกว่า เขาก็เป็นคนเสื้อแดง. แต่ไม่ใช่คนเสื้อแดงชนิดมาชุมนุม และ สร้างความเสียหายหรือวางเพลิง. เขาเป็นคนเสื้อแดงเพราะไม่ชอบพรรคประชาธิปัตย์.
คำบอกเล่าของเพื่อนนั้นน่าคิดนะครับ. นั่นแสดงว่า คนเสื้อแดงแบบที่เราเห็นเมื่อหลายวันก่อนนั้น มีหลายกลุ่มหลายประเภทด้วยกัน. แต่ไม่ใช่เสื้อแดงในแบบที่ผมจะกล่าวถึงต่อไป.
เวลานี้ผมมีตำแหน่งงานในภาครัฐที่ไม่สามารถจะไปสังกัดพรรคใด ๆ ได้. เมื่อเป็นเเช่นนี้ ผมจึงคิดว่าผมไม่สามารถจะรักหรือชังพรรคใด ๆ ได้. ผมจะต้องพิจารณาการดำเนินการต่าง ๆ ที่ผมรับผิดชอบอย่างถูกต้องและเป็นธรรม.
อย่างไรก็ตาม ผมคิดว่าเราจะต้องส่งเสริมให้คนไทยทั้งหมดเป็นคนเสื้อแดงซึ่งเป็นสีที่หมายถึงประเทศชาติให้ได้.
แดงอย่างประเทศชาติ หมายถึงอะไรบ้าง? ผมจะขอขยายความดังต่อไปนี้...
ก. คิดถึงประเทศชาติก่อนตนเอง, ญาติมิตร, หัวหน้า, หรือ แม้แต่ผู้มีบุญคุณ. นั่นคือ หากใครมาสั่งให้เราทำให้ประเทศชาติเดือดร้อน ไม่ว่าคนสั่งนั้นจะเป็นใคร เราจะต้องไม่ปฏิบัติตาม.
ข. เราจะต้องช่วยกันขัดขวางคนที่ทำร้ายประเทศ ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครก็ตาม. เรื่องนี้เป็นเรื่องยาก และจะต้องปลูกฝังความคิดนี้ให้แพร่หลายต่อไป. รวมทั้งต้องฝึกปฏิบัติด้วย.
ค. เราจะต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่มุ่งทำร้ายประเทศไทย ได้รับการยกย่อง หรือ ได้หน้าได้ตา. เรื่องนี้ฝากไว้ให้แก่บรรดา สื่อมวลชน, ส.ส., และ ศ.ว. ทั้งหลายที่เป็นผู้ส่งเสริมให้เกิดการก่อการร้ายในอดีต และ กำลังจะยุยงให้เกิดปัญหาต่อไปอีก.
ง. เราจะต้องไม่กระทำการใด ๆ ให้คนในชาติเดือดร้อน เพื่อให้ตนเองและพรรคพวกได้ประโยชน์. ขอฝากเรื่องนี้ไว้ให้ทุกคนคิด.
จ. เราจะต้องไม่กระทำการใด ๆ อันจะทำให้ประเทศชาติเสื่อมเสียชื่อเสียงและ เกียรติภูมิ จนเป็นที่ได้รับการดูถูกดูหมิ่นจากประเทศต่าง ๆ.
ฉ. เราจะต้องร่วมกันขัดขวางคนชั่วที่คิดฉ้อราษฎร์บังหลวง, ฉ้อฉลนำเวลาประชุมสภาตามหน้าที่ไปนำคนมาชุมนุมเพื่อสร้างความวุ่นวาย, สร้างเรื่องเท็จขึ้นหลอกลวงประชาชน, นำอาวุธมาประหัตประหารคนบริสุทธิ์, นำเงินงบประมาณไปผลาญเพื่อแบ่งเปอร์เซ็นต์เข้าพรรคและเข้ากระเป๋าตนเอง, ใช้อิทธิพลบังคับข้าราชการให้ปฏิบัติตามคำบงการอย่างไม่ถูกต้อง, สร้างเส้นสายเพื่อให้พรรคพวกได้รับตำแหน่ง, เข้ารับตำแหน่งทางการเมืองโดยไม่มีความรู้ความสามารถในด้านนั้น, ฯลฯ.
ช. เราต้องเป็นหูเป็นตา เพื่อแจ้งเบาะแสการก่อการร้ายเพื่อบั่นทอนสันติสุขของคนไทยให้ทางการที่รับผิดชอบทราบ.
ซ. เราต้องขัดขวางคนที่กระทำการขัดกับรัฐธรรมนูญและหลักการประชาธิปไตย เพื่อไม่ให้ได้เข้าไปนั่งในรัฐสภา และ ไม่ให้สามารถขึ้นมาปกครองประเทศ.
ฌ. เราจะต้องปกป้องรักษาทรัพยากรของชาติเอาไว้ให้มีใช้ต่อไปจนถึงรุ่นลูกหลาน.
ญ. เราจะต้องปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่คู่ชาติไทยสืบต่อไปนาน ๆ.

ถ้าทำได้เช่นนี้นี่แหละครับที่เราเป็นคนเสื้อแดงอย่างแท้จริง. คนเสื้อแดงอื่น ๆ ที่ไม่ได้ทำตามนี้ไม่อาจนับเป็นคนเสื้อแดงที่รักชาติได้เลย. คนพวกหลังนี้พอถูกน้ำฉีดเข้าหน่อย สีก็ตกหมดแล้วละครับ.

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น