วันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2553

การทำงานที่ดีตามแนวทาง CMMI

ผมเป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร CMM และ CMMI มานานร่วมทศวรรษแล้ว. CMM และ CMMI มีหลักการเดียวกัน และความจริงแล้ว CMMI เป็นโมเดลที่เกิดมาจาก CMM. ดังนั้นต่อไปนี้ผมจะใช้คำว่า CMMI เท่านั้น.
CMMI เป็นโมเดลสำหรับปรับปรุงกระบวนการ. อีกนัยหนึ่ง CMMI สอนเราว่า กระบวนการที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร. ผมจะไม่พูดถึงกระบวนการต่าง ๆ ในที่นี้ แต่จะรวบรัดด้วยการเล่าว่า การปฏิบัติงานต่าง ๆ ไม่ว่าการพัฒนาซอฟต์แวร์, การจัดซื้อจัดหาพัสดุ, การบริหารบุคลากร, การให้บริการไอที และอื่น ๆ นั้น ถ้าจะให้ได้ผลจะต้องเขียนรายละเอียดกระบวนการที่เกี่ยวข้องให้เป็นมาตรฐาน และดูแลให้ทุกคนปฏิบัติตามกระบวนการนั้น.
ความจริงแล้ว นี่ก็เป็นสิ่งสำคัญในการทำงานของผู้ที่อยู่ในหน่วยงานรัฐ. ทุกวันนี้ผู้บริหารในหน่วยงานรัฐมักจะถูกฟ้องร้องในศาลปกครองอยู่เสมอ. ถ้าหากผู้บริหารปฏิบัติตามกฎและระเบียบ ตลอดจนขั้นตอนที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องแล้ว ผู้บริหารจะมีโอกาสชนะคดีสูงมาก. แต่ถ้าหากผู้บริหารไม่ทำตามขั้นตอนของหน่วยงาน แต่ทำไปตามอำเภอใจแล้ว โอกาสแพ้คดีก็จะมีสูง.
กลับมาสู่เรื่อง CMMI อีกครั้งครับ.
ผมจะสมมุติก็แล้วกันว่า คุณจะต้องทำงานสักอย่างซึ่งคุณรู้ขั้นตอนชัดเจนอยู่แล้วว่าจะต้องทำอะไรบ้าง. เช่น ถ้าคุณเป็นนักศึกษาคุณก็จะต้องเรียน จะให้เป็นการเรียนทั้งหลักสูตร หรือเรียนเฉพาะแต่ละวิชาก็ได้ ไม่แตกต่างกัน. หรือถ้าหากคุณเป็นนักเขียนบทละคร คุณก็จะต้องเขียนบทละคร. เห็นไหมครับว่าเป็นเรื่องที่ตรงไปตรงมามาก.
หลักการ CMMI ที่ผมพยายามสอนให้ผู้เรียนในหลักสูตรของผมเข้าใจก็คือ ไม่ว่าเขาจะทำอะไร หรือทำงานอะไร นอกจากจะต้องทำกิจกรรมตามที่เกี่ยวข้องกับเนื้องานนั้น ๆ แล้ว เขาจะต้องทำกิจกรรมที่สำคัญอีกหลายข้อ คือ...
  1. เขาจะต้องกำหนดเป้าหมายของงานให้ชัดเจน โดยเฉพาะเวลา และ แรงงานที่ต้องใช้
  2. เขาจะต้องวางแผนการทำงานโดยกำหนดว่าจะต้องทำกิจกรรมต่าง ๆ เมื่อใด ใช้แรงงานเท่าใด และจะได้ผลงานอะไรบ้าง.
  3. เขาจะต้องจัดเตรียมเครื่องมือและทรัพยากรสำหรัรบใช้ให้พอเพียง
  4. เขาจะต้องทบทวนตรวจสอบว่าสามารถทำงานได้ตามแผน และ เป้าหมายหรือไม่ ถ้าไม่ได้ ก็ต้องแก้ไข.
  5. เมื่อทำงานเสร็จแล้ว เขาจะต้องสรุปว่าการทำงานได้ผลอย่างไร ควรแก้ไขปรับปรุงอย่างไร.

กล่าวโดยสรุป ไม่ว่าเราจะทำงานใด ๆ เราต้องจัดการการทำงานของเรา และ ต้องเรียนรู้เพื่อปรับปรุงการทำงานในอนาคตให้ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา.

ผมขอเชิญชวนให้ผู้ที่อ่านบล็อกของผมลองทบทวนงานของท่านดูสิครับว่า นอกจากท่านจะทำงานที่ได้รับมอบหมายไปตามปกติแล้ว ท่านเคยทำกิจกรรมทั้งห้าประเด็นขั้นต้นนี้หรือเปล่า? ถ้าท่านยังไม่เคยทำ ก็ควรลองทำดู. ไม่เสียเวลาอีกมากเท่าไหร่หรอกครับ. กิจกรรมที่ผมนำมาแนะนำนี้จะช่วยให้เราได้เรียนรู้อีกมาก และทำให้งานของท่านได้ผลดีขึ้นด้วย.

ครรชิต

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น