วันเสาร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2553

สวัสดีครับ
มีเพื่อน ๆ หลายคน ถามว่าตอนนี้ผมทำงานอะไรบ้าง. คำตอบก็คือทำงานหลายอย่างครับ. งานหลักอันดับหนึ่งก็คือ เป็นประธานของบริษัท ACInfotec ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านการจัดทำกระบวนการมาตรฐานทางด้าน ISO 20000, ISO 27001, CMMI และอื่น ๆ. บริษัทนี้แหละครับที่เป็นชื่อบล็อกที่ผมใช้อยู่ตอนนี้. งานหลักอันดับต่อมาก็คือเป็นกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ หลายคณะด้วยกัน ทั้งของรัฐ และ เอกชน. คณะกรรมการที่เพิ่งได้รับแต่งตั้งจาก ครม. ในปีนี้ก็คือ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ. สำหรับตำแหน่งที่ผมใช้ประจำคือ ราชบัณฑิต แห่งราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งผมได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๙. งานของคณะกรรมการต่าง ๆ หลายคณะนั้นไม่ค่อยเป็นที่ทราบกันในหมู่คนทั่วไป ดังนั้น ผมจึงคิดว่าจะนำเรื่องเหล่านี้มาเล่าในบล็อกนี้ต่อ ๆ ไป. ที่ตั้งใจจะนำมาเล่า ก็เพื่อให้ทราบว่า คณะกรรมการเหล่านั้นได้ทำอะไรที่น่าสนใจและมีประโยชน์แก่คนทั่วไปบ้าง.
ครรชิต

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น