วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2553

ข้อพึงปฏิบัติด้านจริยธรรมไอทีสำหรับนักศึกษา

ในช่วงต้นเดือนหน้า ผมจะต้องไปบรรยายเรื่องจริยธรรมให้นักศึกษาปริญญาโทฟัง. ผมจึงถือโอกาสเขียนบทความยาวเกือบสี่สิบหน้าอธิบายเรื่องน่าสนใจหลายเรื่อง. ส่วนเรื่องจริยธรรมนั้น ผมเขียนเป็นเรื่องสุดท้ายเมื่อเหนื่อยมากแล้ว ก็เลยเขียนไม่ได้มากนัก. อย่างไรก็ตาม ผมได้กล่าวแนะนำวิธีการที่นักศึกษาแต่ละคนควรจะปฏิบัติเพื่อไม่ให้ผิดทั้งกฎหมายและจริยธรรมอันดีไว้ในเอกสารประกอบคำบรรยายของผม. คำแนะนำนั้นมีดังนี้
· นักศึกษาจะต้องเคารพกฎและระเบียบในการใช้ระบบไอทีของมหาวิทยาลัย.
· นักศึกษาจะต้องไม่ก๊อปปีแฟ้มใด ๆ ของมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ได้กำหนดให้เป็นข้อมูลข่าวสารสาธารณะออกไปเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อเผยแพร่ไปยังบุคคลอื่น.
· นักศึกาจะต้องไม่เขียนหรือพัฒนาโปรแกรมอันตรายที่จะสร้างความเสียหายให้แก่ระบบไอทีของมหาวิทยาลัย แล้วอัพโหลดโปรแกรมนั้นไว้ในระบบไอทีของมหาวิทยาลัย หรือระบบไอทีของหน่วยงานอื่น ๆ.
· นักศึกษาต้องไม่พยายามบุกรุกเข้าไปสู่ระบบไอทีของมหาวิทยาลัยหรือของหน่วยงานอื่น ๆ ไม่ว่าจะมีระบบกำหนดระดับสิทธิในการเข้าถึงระบบบไอทีนั้นหรือไม่ เพื่อให้ตนเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต, เข้าไปแอบแฝงเพื่อดักเก็บข้อมูล, เพื่อรบกวนการปฏิบัติงาน, หรือเพื่อก่อความเสียหายใด ๆ ให้แก่ระบบไอทีของมหาวิทยาลัยหรือของหน่วยงานอื่น.
· นักศึกษาจะต้องไม่จัดเก็บ, ส่ง หรือเผยแพร่แฟ้มข้อมูลซึ่งบรรจุภาพหรือข้อความที่ไม่เหมาะสม, อนาจาร, หรือ ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี ไว้ในคอมพิวเตอร์ของตนเอง หรือจัดส่งผ่านระบบเครือข่ายให้แก่บุคคลอื่น.
· นักศึกษาต้องไม่แก้ไขดัดแปลงโปรแกรมและแฟ้มข้อมูลที่จัดเก็บในเครื่องของบุคคลอื่น หรือ หน่วยงานอื่น.
· นักศึกษาต้องไม่ดักอีเมลของบุคคลอื่นแล้วนำไปเปิดเผยให้บุคคลที่สามทราบ.
· นักศึกษาต้องไม่กลั่นแกล้งบุคคลอื่นด้วยการส่งอีเมลจำนวนมากเข้าไปยังกล่องรับ อีเมลของบุคคลอี่นจนบุคคลนั้นไม่สามารถรับอีเมลอื่นได้.
· นักศึกษาที่ได้รับโอกาสทำงานพิเศษกับหน่วยงานมหาวิทยาลัย และสามารถเข้าถึงแฟ้มข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ จะต้องไม่นำข้อมูล หรือส่วนหนึ่งของข้อมูลส่วนบุคคลไปเปิดเผย.
· นักศึกษาจะต้องไม่นำฮาร์ดแวร์ใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาต่อเชื่อมกับระบบเครือข่าย หรือ คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย.
· นักศึกษาจะต้องไม่หยิบฉวยหรือนำอุปกรณ์, ฮาร์ดแวร์, หรือส่วนหนึ่งของฮาร์ดแวร์ออกไปจากที่ตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาต.
· นักศึกษาจะต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทั้งของส่วนตัว, ของมหาวิทยาลัย, หรือของบุคคลใด ๆ ในการหลอกลวงบุคคลอื่นให้หลงผิดเพื่อให้ตนเองได้รับประโยชน์, เพื่อก่อกวนให้เกิดความยุ่งเหยิงต่อสังคม หรือ เพื่อความสนุกสนานส่วนตัว.

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น