วันศุกร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2553

CMMI for Services

สถาบันวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SEI) ได้พัฒนา โมเดลสำหรับการให้บริการอย่างมีวุฒิภาวะและความสามารถขึ้น โดยปรับปรุงมาจาก CMMI for Development. โมเดล CMMI for Services นี้มีกระบวนการบางส่วนที่คล้ายกับของ CMMI for Development. กระบวนการเหล่านี้เรียกว่ากระบวนการที่เป็นแกน (core) ของโมเดล และ ทุกโมเดล จะมีแกนเหมือนกัน. กระบวนการที่แตกต่างก็คือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเท่านั้น.

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น